Przedstawiamy stawki opłat:

 

Opłaty w 2023 roku

 

termin wnoszenia opłat do 31.05.2023

 

Składka członkowska - 6 zł (małżonkowie 2 x 3zł)

Opłata ogrodowa - 1,50 zł/m2

 

Stawka za zużytą energię elektryczną :

 

1) przy zużyciu energii do 250 kWh -  1,22 zł/kWh

 

2) przy zużyciu energii powyżej 250 kWh za każdą kolejną kWh - 1,42 zł/kWh

 

W skład opłaty ogrodowej wchodzą:

  • wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
  • bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,
  • ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne,
  • zarządzanie ROD,
  • partycypacja dla PZD -  12 gr za m/kw
  • fundusz inwestycyjno - remontowy

 

Wysokość opłat dla poszczególnej działki można uzyskać poprzez korespondencję mailową lub kontakt telefoniczny 666-900-422 w środy i soboty w godzinach 11-15 oprócz dni świątecznych.

Wysokość opłat za działkę

25 marca 2023

 

ROD "ZŁOCIEŃ"

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Created with WebWave CMS