Created with WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

ROD "ZŁOCIEŃ"

 

  Poza zainteresowaniem mediów i tym samym informowania społeczeństwa o procesie legislacyjnym. W sejmie zgodnie z informacjami na stronie internetowej www.sejm.gov.pl . odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
Działkowiec zapraszając na swoją działkę gości, znajomych i bliskich, jest za Nich i za ich zachowanie odpowiedzialny w myśl Regulaminu ROD par.80 ust 2. Tym samym: - wpuszczając na
Z dniem 31 maja upłynął termin wnoszenia opłat ogrodowych. Z początkiem lipca będą naliczane odsetki ustawowe i koszty wezwań do zapłaty.

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422