Created with WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

ROD "ZŁOCIEŃ"

 

Zarząd ROD informuje o możliwości składania Deklaracji przystąpienia do Programu usuwania azbestu realizowanego przez Urząd Miejski Wrocławia i planowanego do realizacji w 2023r. Druki deklaracji i wymaganych załączników są
Z dniem 31.05.2022 roku minął termin uiszczania opłat ogrodowych, dla zapominalskich oczekujemy z opłatą do końca czerwca bieżącego roku. Po tym czasie będziemy naliczać odsetki ustawowe.  Informacje o wysokości

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422