Regulamin ROD

Statut PZD

Ustawa

ROD "ZŁOCIEŃ"

Mapa ogrodu

Lista wolnych działek

Od czego zacząć?

 

Działkowcem w rozumieniu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013 roku (Dz.U. 2014 poz.40), może zostać fizyczna osoba pełnoletnia, która będzie uprawniona do korzystania z działki w oparciu o konkretny tytuł prawny tzw. prawo do działki, które powstanie na podstawie umowy dzierżawy działkowej. Istotne jest miejsce zamieszkania - Miasto Wrocław.

Działkowcem w ROD Złocień może zostać obcokrajowiec:
- posiadający kartę stałego pobytu, 
- zamieszkały na terenie miasta Wrocław, 
- posiadający umowę najmu okazjonalnego mieszkania na czas nieograniczony lub akt notarialny własności nieruchomości.
Nie ma odstępstw od powyższych zasad.

 

  • Kandydat na działkowca otrzymuje listę działek dostępnych wraz z mapą ogrodu (możliwość pobrania na stronie),

 

  • Po wyborze dostępnej działki otrzymuje kontakt do poprzedniego użytkownika w celu dopełnienia formalności (wynagrodzenie za ewentualną altanę, urządzenia, nasadzenia tzw. odstępne). Strony wypełniają oświadczenie o rozliczeniu się z tych elementów,

 

  • Kandydat wypełnia deklarację członkowską,

 

  • W tym samym dniu opłaca wpisowe i opłatę inwestycyjną (informacja o wysokości w zakładce "Opłaty")

 

  • Otrzymuje skierowanie na szkolenie nowych działkowców, 

 

  • Po otrzymaniu świadectwa i dostarczeniu go do Biura ROD, wówczas zostaje podpisana Umowa Dzierżawy Działkowej,

 

  • Uiszcza opłaty ogrodowe obowiązujące w danym roku do 31 maja każdego roku.

 

ROD "ZŁOCIEŃ"

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Created with WebWave CMS