Opłaty w 2024 roku

 

termin wnoszenia opłat do 31.05.2024

 

 

Składka członkowska - 6 zł (małżonkowie 2 x 3zł)

 

Opłata ogrodowa - 1,60 zł/m2

 

W skład opłaty ogrodowej wchodzą:

  1. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
  2. bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,
  3. ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne,
  4. zarządzanie ROD,
  5. partycypacja dla PZD -  13 gr za m/kw
  6. fundusz inwestycyjno - remontowy 

 

 

Stawka za zużytą energię elektryczną za rok 2023 :

 

1) przy zużyciu energii do 90 kWh                             - 0,00 zł/kWh

 

2) za kolejną kWh w przedziale 90 kWh - 250 kWh  - 0,86 zł/kWh

 

3) przy zużyciu energii powyżej 250 kWh za każdą

    kolejną kWh                                                             - 1,22 zł/kWh

 

Stawka obliczona jest na podstawie faktur za rok 2023, produkcji energii przez instalacje fotowoltaiczną i metodą obliczenia dla prosumentów oraz ilości odbiorców energii. 

Ze względu na zmienne dane mające wpływ na wysokość stawki za zużytą energię w roku 2025 za zużytą energię elektryczną 2024 roku wartości ujęte powyżej mogą ulec zmianie. Stawka uwzględnia tarcze rządową zamrażającą ceny energii.

 

 Opłaty dla ROD Kalina:

 

1) Opłata energetyczna w wysokości -  20 zł.

 

2) Stawka za zużytą energię elektryczną - 1,42 zł/kWh

 

3) Przyłączenie nowego użytkownika do sieci

    energetycznej - 700 zł

 

4) Ponowne załączenie zasilania w energię

    elektryczną, po jej wyłączeniu spowodowanym

    użytkowaniem energii nie zgodnie z Regulaminem

    lub z nie opłaceniem należności za jej

    korzystanie  - 50 zł

Dla przyszłych działkowców w 2024 roku:

 

Wpisowe         - 200 zł

Inwestycyjne  - 1 000 zł

 

Inne opłaty w 2024 roku:

 

*Przyłączenie nowego użytkownika do sieci energetycznej - 400 zł 

 

*Ponowne załączenie zasilania w energię elektryczną, po jej wyłączeniu spowodowanym użytkowaniem energii nie zgodnie z Regulaminem lub z nie opłaceniem należności za jej korzystanie - 50 zł

Konto bankowe

 

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ we WROCŁAWIU

38 1240 1994 1111 0000 2497 8596

PZD Rodzinny Ogród Działkowy „ZŁOCIEŃ”

53-350 Wrocław 15 skr. Pocztowa 71,

w tytule prosimy dopisać numer działki

 

ROD "ZŁOCIEŃ"

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Created with WebWave CMS