Created with WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

ROD "ZŁOCIEŃ"

 

02 września 2020

UWAGA DZIAŁKOWCY!!!!

Od 1 września 2020 Gmina Wrocław nie odbiera odpadów zielonych.

 

Od tego czasu za każdy ujawniony worek odpadów zielonych kara 100zł.

 

Działka ma mieć kompostownik !!!! Regulamin ROD § 42 pkt 1.

 

Przegląd działek rozpoczynamy od 14 września 2020 roku.

 

Za brak kompostownika opłata karna 500 zł każdego roku, 

do czasu wyposażenia działki w kompostownik.

 

Nie dostosowanie się do nowych warunków będzie skutkować wypowiedzeniem umowy dzierżawy działkowej.