Inne opłaty w 2018 roku:

 

*Przyłączenie nowego użytkownika do sieci energetycznej - 200 zł

*Ponowne załączenie zasilania w energię elektryczną, po jej wyłączeniu spowodowanym użytkowaniem energii nie zgodnie z Regulaminem lub z nie opłaceniem należnośći za jej korzystanie - 50 zł

 Dla przyszłych działkowców w 2018 roku:

 

Wpisowe - 180 zł

Inwestycyjne - 150 zł

Opłaty w 2018 roku

termin wnoszenia opłat do 31.05.2018

 

Składka członkowska - 6 zł (małżonkowie 2x3zł)

 

Opłata ogrodowa - 0,70 zł/m2

 

Stawka za zużytą energię elektryczną - 0,70 zł/kVh

 

W skład opłaty ogrodowej wchodzą:

 1. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
 2. bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,
 3. opłaty za dostawę energii elektrycznej w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,
 4. ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne,
 5. zarządzanie ROD,
 6. partycypacja dla PZD - 0,08 gr za m/kw
 7. fundusz inwestycyjno - remontowy

Opłaty w 2019 roku

termin wnoszenia opłat do 31.05.2019

 

Składka członkowska - 6 zł (małżonkowie 2x3zł)

 

Opłata ogrodowa - 0,70 zł/m2

 

Stawka za zużytą energię elektryczną - 0,70 zł/kVh

 

W skład opłaty ogrodowej wchodzą:

 1. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
 2. bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,
 3. opłaty za dostawę energii elektrycznej w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,
 4. ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne,
 5. zarządzanie ROD,
 6. partycypacja dla PZD - 0,08 gr za m/kw
 7. fundusz inwestycyjno - remontowy

 Inne opłaty w 2019 roku:

 

*Przyłączenie nowego użytkownika do sieci energetycznej - 200 zł

*Ponowne załączenie zasilania w energię elektryczną, po jej wyłączeniu spowodowanym użytkowaniem energii nie zgodnie z Regulaminem lub z nie opłaceniem należnośći za jej korzystanie - 50 zł

 Dla przyszłych działkowców w 2019 roku:

 

Wpisowe - 180 zł

Inwestycyjne - 200 zł

 Inne opłaty w 2017 roku:

 

*Przyłączenie nowego użytkownika do sieci energetycznej - 200 zł

*Ponowne załączenie zasilania w energię elektryczną, po jej wyłączeniu spowodowanym użytkowaniem energii nie zgodnie z Regulaminem lub z nie opłaceniem należnośći za jej korzystanie - 50 zł

 Dla przyszłych działkowców w 2017 roku:

 

Wpisowe - 180 zł

Inwestycyjne - 150 zł

Opłaty w 2016 roku

termin wnoszenia opłat do 31.05.2016

 

Składka członkowska - 6 zł (małżonkowie 2x3zł)

Opłata ogrodowa - 0,67 gr za m/kw

Stawka za zużytą energię elektrczyną - 0,70 gr za 1kVh

 

W skład opłaty ogrodowej wchodzą:

 1. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
 2. bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,
 3. opłaty za dostawę energii elektrycznej w części dotyczącej terehnu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,
 4. ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne,
 5. zarządzanie ROD,
 6. partycypacja dla PZD - 0,07 gr za m/kw
 7. fundusz inwestycyjno - remontowy

 Dla przyszłych działkowców w 2016 roku:

 

Wpisowe - 180 zł

Inwestycyjne - 100 zł

Podłączenie energii elektrycznej - 150 zł

Opłaty w 2017 roku

termin wnoszenia opłat do 31.05.2017

 

Składka członkowska - 6 zł (małżonkowie 2x3zł)

 

Opłata ogrodowa - 0,67 zł/m2

 

Stawka za zużytą energię elektryczną - 0,70 zł/kVh

 

W skład opłaty ogrodowej wchodzą:

 1. wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
 2. bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,
 3. opłaty za dostawę energii elektrycznej w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,
 4. ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne,
 5. zarządzanie ROD,
 6. partycypacja dla PZD - 0,07 gr za m/kw
 7. fundusz inwestycyjno - remontowy

Konto bankowe

 

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ we WROCŁAWIU

38 1240 1994 1111 0000 2497 8596

PZD Rodzinny Ogród Działkowy „ZŁOCIEŃ”

53-350 Wrocław 15 skr. Pocztowa 71,

w tytule prosimy dopisać numer działki

 

ROD "ZŁOCIEŃ"

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Created with WebWave CMS