Regulamin ROD

Statut PZD

Ustawa

Mapa Ogrodu

Kim jesteśmy?

 

 

 

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu przy ul. Wiaduktowej, jest jednostą organizacyjną Polskie Związku Działkowców stowarzyszenia ogrodowego w Warszawie. 

 

Ogród swą historię rozpoczyna w połowie lat `70 i liczył sobie blisko 1700 działek, które przydzielane były przez Zakłady Pracy poszczególnych działkowców, dlatego też funkcjonował on jako Pracowniczy Ogród Działkowy.

 

U schyłku lat `70 ogród ze względu na swą powiechnię oraz ilość działek i członków ogrodu, został podzielony na trzy mniejsze ogrody i tak powstał kompleks ogrodów, który funkcjonuje do dziś, a w jego skład wchodzi ROD Złocien, ROD Kalina i ROD Mieczyk. Nasz Ogród od tego momentu posiada 614 działek.

 

Pomimo zmiany ustroju, przemian politycznych i gospodarczych do 2013 roku "ZŁOCIEŃ" zmienił jedynie nazwę z Pracowniczych na Rodzinne Ogrody Działkowe.

 

Od 2014 roku Nasz Ogród staje się częścią stowarzyszenia ogrodowego PZD w Warszawie, również w tym okresie ze względu na nie uregulowany stan prawny części gruntów po firmie Chemipol, ogród zmniejsza swą powierzchnię do 16,73 ha i od tego momentu liczy blisko 510 działek, z uregulowanym prawem do gruntu.

 

Działki w Naszym Ogrodzie mają różną powierzchnię w przedziale od 140 do 500 m/kw, do których prowadzi system 22 alejek nazwanych żeńskimi imionami. Ogród posiada sieć energetyczną, na jego terenie rozmieszczonych jest blisko 100 ogólno dostępnych ujęć wody w formie abisynek, wyposażony jest w dwa punkty segregowanego odbioru odpadów.  

 

Na terenie ogrodu funkcjonuje Biuro Zarządu, które ulokowane jest na rogu al. Jadwigii, a al. Teresy oraz warsztat dla pracowników technicznych utrzymujących tereny ogólne.

 

Podstawą funkcjonowania jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Działkowców stowarzyszenia ogrodowego w Warszawie, a tym samym Ogrodu, są trzy akty prawne:

 

  • Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dn. 13 grudnia 2013 r. (Dz.U. 2014 poz.40)

  • Statut PZD

  • Regulamin ROD

 

Każdy z tych "tytułów" m.in., reguluje funkcjonowanie działkowców na swoich działkach, określa prawa, obowiązki oraz zasady zagospodarowania posiadanej działki.

 

Zapraszamy do lektury i powracania do niej nie tylko w sprawach spornych.

 

ROD "ZŁOCIEŃ"

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Created with WebWave CMS