Mapa ogrodu

Lista wolnych działek

Od czego zacząć?

 

Działkowcem w rozumieniu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z dnia 13.12.2013 roku (Dz.U. 2014 poz.40), może zostać fizyczna osoba pełnoletnia, która będzie uprawniona do korzystania z działki w oparciu o konkretny tytuł prawny tzw. prawo do działki, które powstanie na podstawie umowy dzierżawy działkowej (w przypadku tzw. działki wolnej) lub poprzez przeniesienie praw do działki na podstawie umowy zawartej pomiędzy działkowcem a pełnoletnią osobą fizyczną (w przypadku gdy działka jest "zajęta"). 

Poniżej przedstawiamy procedury objęcia działki dla w/w przypadków.

 

I. W odniesieiu do działki wolnej.

 • Kandydat na działkowca składa podanie o zawarcie Umowy Dzierżawy Działkowej w Biurze ROD, na konkretną wolną działkę,

 • Wypełnia delklarację członkowską, w przypadku gdy chce zostać członkiem stowarzyszenia ogrodowego,

 • Opłaca wpisowe i opłatę inwestycyjną,

 • Otrzymuje skierowanie na szkolenie nowych działkowców,

 • Po otrzymaniu świadectwa i dostarczeniu go do Biura ROD, wówczas zostaje podpisana Umowa Dzierżawy Działkowej,

 • Uiszcza opłaty ogrodowe obowiązujące w danym roku.

 

II. W odniesieniu do działki zajętej.

 • Kandydat na działkowca zgłasza się do Biura ROD wraz z działkowcem od którego przejmuje działkę w celu wypełnienia Umowy Przeniesienia Praw do działki,

 • Udaje się z działkowcem do Kancelarii Notarialnej, w celu złożenia podpisów i ich poświadzczenia przez notariusza

 • Z poświadczoną notarialnie umową, w Biurze ROD składa wniosek o Zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki, które jest niezbędne do skuteczności zawartej Umowy przeniesienia prawa do działki,

 • Wypełnia deklarację członkowską, w przypadku gdy chce zostać członkiem stowarzyszenia ogrodowego

 • Opłaca wpisowe i opłatę inwestycyjną

 • Po otrzymaniu świadectwa i dostarczeniu go do Biura ROD, otrzymuje Zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki

 • Uiszcza opłaty ogrodowe obowiązujące w danym roku.

 

ROD "ZŁOCIEŃ"

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Created with WebWave CMS