Krajowy Zarząd PZD zauważa:

 

- indywidualna działka w ROD zapewnia możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu w odseparowaniu od osób trzecich,

 

- zaleca korzystanie z działki tylko poprzez działkowca i jego rodziny,

 

- okresowe wyłączenie z pobytu na działkach osób z poza społeczności działkowców i ich rodzin,

 

- przy furtkach i alejach ogrodowych zachowujmy bezpieczny odstęp, nie gromadźmy się,

 

- korzystajmy z jednorazowych rękawiczek do otwierania furtek,

 

- do dnia 11 kwietnia zostanie zamknięty Plac Zabaw,

 

- nie zaczepiajmy pracowników ogrodu, podczas wykonywania prac do zapewnienia funkcjonowania ogrodu,

 

- pytania i informację można przekazywać/uzyskać telefonicznie 666-900-422 w środy i soboty w godz 11-15 lub mailowo: biuro.rod.zlocien@gmail.com

 

- od chwili rozpoczęcia odbioru odpadów (po 1 kwietnia) nie pozostawiajmy worków (śmieci) po za pojemnikami, bo NIKT ich nie będzie dotykał, tym samym pozostaną i nie zostaną wywiezione.

 

Pozostańmy w Zdrowiu.

 

 

 

Rozsądne i odpowiedzialne korzystanie z Działki

27 marca 2020

 

ROD "ZŁOCIEŃ"

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Created with WebWave CMS