W dniach 22-27 kwiecień na terenie ROD Złocień będzie przeprowadzona lustracja działek. Posiadanie, korzystanie i uprawianie działek w ROD jest obecnie przywilejem społecznym, ale powoduje również po stronie użytkownika określone obowiązki.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami PZD, na działkowcu ciążą obowiązki w zakresie:

 

1. Utrzymanie na działce porządku i czystości - 36 ust. 1 pkt 2 Regulaminu ROD. 

2. Korzystanie i zagospodarowanie działki na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach oraz Regulaminie ROD - § 39, 40 ust 1, § 55 ust 1, § 56 oraz

3. Przestrzeganie przepisów PZD - § 15 Statutu PZD oraz § 9 ust. 2 i 3 Regulaminu ROD.

 

Każdy użytkownik działki w ROD, ma bezwzględny obowiązek przestrzegać i stosować przepisy Regulaminu. W przypadku stwierdzenia podczas lustracji działki, braku ładu i porządku na działce, czy jej nieestetycznego wyglądu oraz przechodzących części roślin na aleje ogrodowe do wysokości 3 metrów Zarząd ROD ma prawo kierować do użytkowników takich działek wezwania do ich uporządkowania i przywrócenia ładu i porządku wyznaczając odpowiedni termin na podjęcie działań.

 

Naruszenie Regulaminu ROD może doprowadzić do utraty prawa do działki, bowiem zgodnie z art.36 ust. 3 pkt 1 ustawy o ROD uporczywe wykraczanie przeciwko porządkowi ogrodowemu, które czyni uciążliwym korzystanie z innych działek oraz alei ogrodowych może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

 

W sytuacji, gdy działkowiec zaniedbuje swoją działkę, porzucając ją, czyni uciążliwym korzystanie przez innych użytkowników ze swoich działek, alejek ogrodowych i nie reaguje na wezwanie zarządu ROD do przywrócenia ładu i porządku na działce, Zarząd ROD w oparciu o przepisy ustawy o ROD oraz Statut PZD uprawniony jest do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

 

Krajowa Rada            

Polski Związek Działkowców 

Stowarzyszenie Ogrodowe  

w Warszawie          

 

 

 

Przegląd wiosenny, a zaniedbane działki ROD

07 kwietnia 2021

 

ROD "ZŁOCIEŃ"

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Created with WebWave CMS