Obowiązek utrzymania działki w należytym stanie wynika z następujących przypisów obowiązującego prawa:

1. Zagospodarowanie działki - pod katem zadbania (nie

zarośnięta, otoczona opieką, uporządkowana).

§ 5 1. Działka jest podstawową jednostką przestrzenną ROD [...] służącą zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji.

§ 36 1. Utrzymanie porządku i czystości należy do:

2) działkowca - w odniesieniu do jego działki;

§ 56 1. Działkowiec zobowiązany jest do zwalczania na użytkowanej działce chorób i szkodników roślin oraz chwastów.

§ 67 Działkowiec obowiązany jest: 1) dbać o estetyczny wygląd działki [...]

2. Czy działka wyposażona jest w kompostownik.

§ 42 1. Działka musi być wyposażona w kompostownik. [...]

3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia

organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

3. Czy przechodzą przez ogrodzenie na aleje ogrodowe części

roślin - zapewnienie drożności ciągów komunikacyjnych.

§ 55 1. Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.

 

Letni przegląd działek - w trakcie

26 czerwca 2024

 

ROD "ZŁOCIEŃ"

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Created with WebWave CMS