W pierwszych dniach sierpnia br., zostanie przeprowadzony przegląd działek w niżej wymienionym zakresie:

 

1. Zagospodarowanie działki - pod katem zadbania (nie

    zarośnięta, otoczona opieką, uporządkowana).

 

    § 5 1. Działka jest podstawową jednostką przestrzenną ROD [...] służącą                     zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie                   

            prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji.

 

    § 36 1. Utrzymanie porządku i czystości należy do:

               2) działkowca - w odniesieniu do jego działki;

 

    § 56 1. Działkowiec zobowiązany jest do zwalczania na użytkowanej działce                 chorób i szkodników roślin oraz chwastów.

 

    § 67 Działkowiec obowiązany jest: 1) dbać o estetyczny wygląd działki [...]

 

 

2. Czy działka wyposażona jest w kompostownik.

 

    § 42 1. Działka musi być wyposażona w kompostownik. [...] 

            3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia

               organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.

 

 

3. Czy przechodzą przez ogrodzenie na aleje ogrodowe części

    roślin - zapewnienie drożności ciągów komunikacyjnych.

 

     § 55 1. Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz                 krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie                       przekraczały granic działki.

 

W przypadku wyłonienia działek, których zagospodarowanie przekracza wymienione aspekty - zostaną wystosowane wezwania do uporządkowania działki ROD w określonym terminie przewidzianym w Statucie PZD.

Letni przegląd działek

26 lipca 2023

 

ROD "ZŁOCIEŃ"

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Created with WebWave CMS