PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wystosowało stanowisko o likwidacji jedynego przejazdu kolejowo-drogowego na teren kompleksu ogrodów.

 

ROD Złocień wraz z Okręgowym Zarządem i Urzędem Miasta prowadzi korespondencję i rozmowy w sprawie utrzymania przejazdu kolejowo-drogowego w celu zapewnienia dojazdu działkowcom, jak i służbom ratunkowym i komunalnym.

 

Zarządca przejazdu kolejowego umieścił informację na słupach znaków drogowych o następującej treści: 

 

Prosimy działkowców o wykonanie połączenia telefonicznego lub wysłanie pisma zgodnie z treścią ogłoszenia, tak by zobrazować ilość użytkowników przejazdu.

 

O dalszych losach będziemy Państwa informować.

 

 

 

Groźba likwidacji przejazdu

22 maja 2024

 

ROD "ZŁOCIEŃ"

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Created with WebWave CMS