Działkowiec zapraszając na swoją działkę gości, znajomych i bliskich, jest za Nich i za ich zachowanie odpowiedzialny w myśl Regulaminu ROD par.80 ust 2.

 

Tym samym:

- wpuszczając na teren ogrodu zaproszone osoby, powinien je również odprowadzić w celu otwarcia furtki,

- za szkody wyrządzone przez swoich gości oraz nie stosowne zachowanie, działkowiec odpowiada osobiście.

 

Dbajcie o swoich gości od chwili wejścia na ogród, aż do chwili opuszczenie przez Nich terenu ROD - będzie świadczyło to o Waszej kulturze.

 

Goście działkowców w ogrodzie

23 czerwca 2021

 

ROD "ZŁOCIEŃ"

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Created with WebWave CMS