Created with WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

ROD "ZŁOCIEŃ"

 

21 kwietnia 2020

Wiosenny Przegląd Działek w ROD Złocień

W pierwszych dniach maja Zarząd ROD wraz z Komisją Rewizyjną, przeprowadzą przegląd działek na terenie ROD Złocień, na podstawie §60 Regulaminu ROD.

 

Pod szczególną uwagę brane będą następujące elementy zgonie z §39-§59 Regulaminem ROD m.in.:

- utrzymanie działki (zarośnięta, zabrudzona, nie uprawiana, porzucona),

- czy stan działki sprzyja zagrożeniu pożarowemu,

- przechodzące części roślin na alejki,

- wyposażenie w kompostownik,

- zachowanie odstępów budowli od granic działki.

 

W przypadku stwierdzenia uchybień Zarząd ROD wystąpi do działkowca o uporządkowanie, usunięcie lub eliminację niezgodnych elementów, w wyznaczonym terminie.

 

W przypadku braku działań do usunięcia nieprawidłowości lub rażącego stanu ogródka działkowego, Zarząd ROD wystąpi do Okręgowego Zarządu PZD o zatwierdzenie Wypowiedzenia Umowy Dzierżawy Działkowej.