Created with WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

ROD "ZŁOCIEŃ"

 

15 kwietnia 2020

UWAGA DZIAŁKOWCY!!!!!!

 

Krajowy Zarząd PZD zauważa:

 

- Biuro Ogrodu uruchamia obsługę działkowców i petentów w formie obsługi okienkowej w środy i soboty w godz 11-15

 

- nadal można uzyskiwać/przekazywcać informację telefonicznie oraz mailowo: 666-900-422, biuro.rod.zlocien@gmail.com

 

- na terenach ogólnych: aleje ogrodowe, wejścia, parking, biuro i plac ogrodu, obowiązuje noszenie maseczek higienicznych,

 

- bez maseczek można przebywać tylko na swojej działce,

 

- indywidualna działka w ROD zapewnia możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu w odseparowaniu od osób trzecich,

 

- aby zachować możliwość korzystania z działki i nie spowodować by ogrody działkowe stały się zamknięte, wyprowadzone zostały następujące obostrzenia do odwołania:

 

  • korzystanie z działki tylko poprzez działkowca i jego rodzinę, tj. współmałżonek, dzieci.

         A NIE Ciocia Wuja, Babcia Brata Zieńcia!!!!!!

 

  • okresowe wyłączenie z pobytu na działkach osób z poza społeczności działkowców i ich rodzin,

        NIE organizujmy spotkań towarzyskich ze znajomymi!!!!

 

Ujawnione przypadki nie stosowania się do obostrzeń, będą powodować WYPOWIEDZENIE umowy dzierżawy działkowej, nie ma zgody aby przez kilku działkowców, cała społeczność miała ewentualny zakaz korzystania z ogródka działkowego

 

 

- przy furtkach i alejach ogrodowych zachowujmy bezpieczny odstęp, nie gromadźmy się,

 

- korzystajmy z jednorazowych rękawiczek do otwierania furtek,

 

- do dnia 3 maja zostaje zamknięty Plac Zabaw,

 

- nie zaczepiajmy pracowników ogrodu, podczas wykonywania prac do zapewnienia funkcjonowania ogrodu,

 

- od chwili rozpoczęcia odbioru odpadów NIE POZOSTAWIAMY WORKÓW (śmieci) po za pojemnikami, bo NIKT ich nie będzie dotykał, tym samym pozostaną i nie zostaną wywiezione.

Pozostańmy w Zdrowiu.