Created with WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

ROD "ZŁOCIEŃ"

 

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu organizuje w roku 2020 dla nowych działkowców trzynaście trzydniowych kursów kandydackich.

 

Skierowanie na szkolenie kandydackie wydaje Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Złocień",

po wypełnieniu deklaracji i dokonaniu wpłaty.

 

Szkolenia z zakresu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13.12.2013r., Statutu PZD, Regulaminu ROD, praw i obowiązków działkowca, zasad zagospodarowania działki i podstaw sadownictwa, warzywnictwa, nawożenia i ochrony roślin będą trwać około 160 minut w każdy dzień i odbędą się w Okręgowym Domu Działkowca we Wrocławiu przy ul. Starogroblowej 4 (przedłużenie ul. Długiej) w następujących terminach:

 

lp.

MIESIĄC

rok

DZIEŃ TYGODNIA

 

Godzina rozpoczęcia szkolenia

 

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

 

1.

MARZEC

2020

2

3

4

16:00

2.

MARZEC\ KWIECIEŃ

2020

30

31

1

16:00

3.

KWIECIEŃ

2020

20

21

22

16:00

4.

MAJ

2020

11

12

13

16:00

5.

MAJ

2020

18

19

20

16:00

6.

CZERWIEC

2020

1

2

3

16:00

7.

CZERWIEC

2020

15

16

17

16:00

8.

CZERWIEC

2020

22

23

24

16:00

9.

WRZESIEŃ

2020

7

8

9

16:00

10.

WRZESIEŃ

2020

14

15

16

16:00

11.

WRZESIEŃ

2020

21

22

23

16:00

12.

PAŹDZIERNIK

2020

5

6

7

16:00

13.

PAŹDZIERNIK

2020

19

20

21

16:00

 

Dojazd do Okręgowego Domu Działkowca autobusem nr 122 z Dworca Głównego nr 128 z dz. Psie Pole, lub nr 127 z dz. Krzyki i nr 103 z Pl. Jana Pawła II. Wysiąść należy na przystanku „ Na żądanie”- Popowice (Stacja kolejowa).

 

Mając na uwadze, że wystawione przez OZ PZD ŚWIADECTWO ukończenia kursu jest jednym z warunków zawarcia przez Zarząd Ogrodu umowy dzierżawy działkowej, oraz zatwierdzenia przez Zarząd ROD umowy przeniesienia praw do działki, prosimy zarządy ogrodów o kierowanie na szkolenie wszystkich ubiegających się o działkę w ogrodzie działkowym.

 

Koszty szkolenia kandydatów na działkowców ponosi Okręgowy Zarząd PZD we Wrocławiu z Funduszu Oświatowego OZ, tworzonego z opłaty ogrodowej na Fundusz Oświatowy, pobieranej przez zarząd ROD. Opłata ta w roku 2020 wynosi 180zł z czego 36zł pozostaje na Funduszu Oświatowym w ROD, a pozostałą kwotę należy przekazać na konto Funduszu Oświatowego Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu z przeznaczeniem na roczną prenumeratę miesięcznika „Działkowiec” dla nowego działkowca, zgodnie z uchwałą KR PZD nr 6/III/2015 z dnia 01 X 2015r.

 

 

 

 

Harmonogram szkoleń kandydackich na 2020 rok

20 stycznia 2020