Created with WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji:

skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu

znajduje się na terenie ROD.

biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

ROD "ZŁOCIEŃ"

 

10 stycznia 2021

Biuro Ogrodu w 2021 roku

W 2021 roku pracujemy na rzecz ogrodu w następujące dni tygodnia w określonych terminach. 

 

9 stycznia - 28 luty

w soboty od godziny 11:00 do 15:00

 

1 marzec - 31 październik oprócz 3 kwietnia, 1 maja

w środy i soboty w godzinach 11:00 - 15:00

 

1 listopad- 12 grudnia

w soboty w godzinach 11:00 - 15:00

 

Przypominamy, funkcjonujemy w reżimie sanitarnym jesteśmy do dyspozycji poprzez okienko do obsługi działkowców oraz telefonicznie i online.