biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666-900-422

ROD "ZŁOCIEŃ"

 

Altana, szklarnia, tunele foliowe i okna inspekcyjne

Poniższe uregulowania wynikają wprost z Ustawy o Ogrodach Działkowych oraz Prawa Budowlanego, nie wymagąja one pozwolenia na budowę od starostwa powiatowego, zwolnione są z podatków od nieruchomości itp. 

Jednakże wymagane jest aby działkowiec powiadomił o fakcie budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany ogrodowej w formie pisemnej załączając rysunek uwzględniający powierzchnię wysokość i usytuowanie względem granicy działki.

 

01 stycznia 2018

Altana ogrodowa to wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy, który powinien być funkcjonalny i estetyczny.

 

Jego powierzchnia nie może być większa niż 35 mkw, mierzonej po obrysie ścian. Do powierzchni nie wlicza się tarasu lub ganku którego powierzchnia nie przekracza 12 mkw.

 

Wysokość altany przy dachu dwuspadowym to maksymalnie 5 m, przy dachu płaskim 4 m, a odległość altany od granic działki musi wynosić minimum 3 m.

Przykładowe altany ogrodowe

Szklarnie, tunele foliowe i okna inspekcyjne

Szklarnia na działce  może mieć powierzchnię nie większą jak 25 mkw i wysokości 3 m.

 

Tunel foliowy 20% powierzchni działki i wysokość 3 m.

 

Przy posiadaniu jednocześnie szklarni i tuneli foliowych, łączna ich powierzchnia nie może przekraczać 20% powierzchni działki.

 

Konstrukcje te nie mogą być bliżej granicy działki jak 1 m.

 

Okna inspekcyjne mogą mieć łączną powierzchnię 9 mkw.

Przykłady szklarni, tuneli, inspektów.

Created with WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: biuro.rod.zlocien@gmail.com

tel. 666 900 422 

adres do korespondencji: skr.poczt. 71

53-350 Wrocław 15

Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "ZŁOCIEŃ" we Wrocławiu

52-111 Wrocław, ul. Wiaduktowa

NIP 899-23-61-336

REGON 007015915-51307

KRS 0000293886 Sąd Rejonowy

dla m.st. Warszawy

Biuro Ogrodu czynne jest:

- w środy ( w sezonie) 

- w soboty (cały rok)

w godz. od 11:00 do 15:00

oprócz dni świątecznych

Biuro Ogrodu znajduje się na terenie ROD.